Polityka prywatności


Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na
jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych
do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie
będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego
usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z
naszej pomocy, której chętnie udzielimy.
Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje
dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na
rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci
poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w classicshop.pl


I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych classicshop.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za
zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
Classic Factory Andrzej Roszman
I Brygady Wojska Polskiego 17
84-200 Wejherowo
NIP 588-199-31-78, REGON 364253874

II. System ochrony danych osobowych
ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie
danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych
należą:
1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a
classicshop.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie

najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-
sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.

3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w
zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
4. System IT classicshop.pl oraz procedury wewnątrz firmowe spełniają wszelkie
standardy ochrony danych osobowych.
ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie
ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania
A. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w
classicshop.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na
ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i
pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują
rabaty za wcześniej dokonane zakupy.
Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego
zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej
chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z classicshop.pl

W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i
zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –
niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z
classicshop.pl;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy
(wymagany przez przewoźników)
Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.
B. Złożenie zamówienie
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji
zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo
pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu
sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –
niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy
(wymagany przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż
wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania
przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –
niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych
metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu
sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy
dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu
sprzedaży;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –
niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez classicshop.pl i
następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane
są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego
jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju
przesyłki przekazywane są :
a. Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie 03-422, ul. Inżynierska 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1132567365; REGON: 140220084
b. DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421, realizująca usługę kurierską.
c. FedEx Express Polska Sp. z o.o., adres rejestrowy: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, adres korespondencyjny: 05-092 Łomianki k/Warszawy, ul. Kolejowa 323, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 37973, numer NIP 526-10-05-306, numer REGON 010612250

2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony
dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu
księgowego:
a. Power Blue Media SA z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000281947, NIP: 898-
16-47-572) operatora serwisu ifirma.pl

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności,
wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane
wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez
classicshop.pl.

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

  1. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
    – Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
    – Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

  2. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

    – kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.


classicshop.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:
1. PayU SA z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495) operatora
serwisu payu.pl
Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego
następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi
przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.
C. Marketing
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w
procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na
który przesyłane będę informacje handlowe z classicshop.pl, z których w każdej chwili możesz
zrezygnować logując się na swoje konto w classicshop.pl lub klikając link anulujący

subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:
1. Vercom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000535618, NIP:
7811765125) operatora serwisu EmailLabs

D. Korespondencja
W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w
celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach
odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub
zanonimizowane i nie będą przetwarzane.
Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie
prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku
prawnego.

IV. Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są
automatycznie po wejściu na classicshop.pl
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta TwójSklep.pl.
W ramach TwójSklep.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
W ramach classicshop.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:


1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
classicshop.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach classicshop.pl;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych classicshop.pl;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta
ustawień i personalizację interfejsu classicshop.pl;

5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych
bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies
może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę
internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki
internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z
classicshop.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po
zakończeniu odwiedzin w classicshop.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka
a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki
internetowej.
A. classicshop.pl (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta classicshop.pl automatycznie gromadzi w logach
dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z classicshop.pl. Dane te
gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu
operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP,
dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na classicshop.pl i są wykorzystywane
jedynie w procesie optymalizacji classicshop.pl w celu zapewnienia jak największej wygody
korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią
jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
classicshop.pl korzysta z serwerów OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS:
0000220286; NIP: 8992520556) i oprogramowania sklepowego NetArch Sp. z o.o z siedzibą
w Krakowie (KRS: 0000286559; NIP: 945-208-91-38). Firmy te nie mają bezpośredniego
dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.
Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.
B. classicshop.pl (cookies)
classicshop.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na
Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia classicshop.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania
classicshop.pl do Twoich potrzeb.
classicshop.pl wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym
cookie jest kasowane);
2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności,
po czym cookie jest kasowane);

3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania classicshop.pl (sesja trwa 30 dni od
ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania classicshop.pl; (sesja trwa
30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
5. personalizowania wyglądu classicshop.pl przez wyświetlanie produktów, które
algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie
kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów,
producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone
bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 3 0 d n i od ostatniej
aktywności, po czym cookie jest kasowane);
C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych
na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez classicshop.pl źródeł
ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach
plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych
usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią
jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest
kasowane.
D. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych
umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez classicshop.pl oceny
poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci
AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach
plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych
usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią
jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest
kasowane.
E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów
classicshop.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i
znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane
niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej classicshop.pl lub zawierające inne niż
wymienione w polityce prywatności dane.
classicshop.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak
za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych
partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich
cookies.
classicshop.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:
1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)


V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów classicshop.pl
classicshop.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie
weryfikuje zamieszczanie w classicshop.pl linki do innych stron internetowych. classicshop.pl
nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez
właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację
każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy
chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.
Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies


VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi
Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, classicshop.pl
dane takie udostępni.
Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na
podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i
w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora
Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą:
agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie,

firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.
W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi
podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i
zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie
jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych
Osobowych.


VII. Zmiana polityki prywatności classicshop.pl
classicshop.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego
obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania classicshop.pl
lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
O takiej zmianie classicshop.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji
e-mail).
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem
https://classicshop.pl/polityka-prywatności.

VIII. Twoje prawa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz
prawo do:
1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
3. dostępu do danych osobowych;
4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
5. przenoszenia danych osobowych;
6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i
informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt
classicshop.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych
sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa

Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail info@classicfactory.pl
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz
lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail info@classicfactory.pl
W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
Classic Factory Andrzej Roszman
I Brygady Wojska Polskiego 17
84-200 Wejherowo
NIP 588-199-31-78, REGON 364253874